Bildirimler
Tümünü temizle

AFI (Author Footprint Index - Yazar Gezinti İndeksi) nedir?

1 Yazılar
2 Üyeler
2 Likes
736 Görüntüleme
0
Konu başlatıcı

İlk olarak Atabay, Çizel ve Ajanovic'in çalışmalarında rastlanan daha sonra revize edilen AFI (Author Footprint Index - Yazar Gezinti İndeksi) nedir? 

1 Yanıt
2

Yazar gezinti indeksi (YGI) ya da İngilizce karşılığıyla Author Footprint Index (AFI), araştırmacıların yayınlarda görülme ve gezinme sıklığı hakkında fikir vermesi için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. YGI hesaplanırken bir alanda yer alan makalelere katkıda bulunmuş yazarların sayısı ile bu yazarların isimlerinin geçme sıklığı arasındaki ilişki incelenmektedir. Hesaplama yöntemi olarak;

1 - (Alandaki toplam yazar sayısı/Alandaki toplam eşyazar sayısı)

formülü kullanılmaktadır.

Daha açık bir ifadeyle bir alanda yazarların isimlerinin geçme sayısı, makalelerde geçen toplam isim sayısına bölünmekte ve sonuç 1'den çıkarılmaktadır.

Örneğin, X disiplinine ait A konusunda yazılmış makalelere toplam 1000 yazar katkıda bulunmuş olsun. 1000 adet yazarın isimlerinin tekrarlanma sayısı bize toplam eşyazar sayısını verecektir. Bu bağlamda 1000 adet yazarın makalelerde toplam 1600 defa isimlerinin tekrarlanması o yazarların aralarında eşyazarlık yaptığının bir göstergesidir. Örneğimizden hareketle YGI hesaplanmak istenirse;

1- (1000/1600) = 0,375

elde edilecektir.

Bu sayının yüksek ya da düşük olması tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Ancak bu sayı yazarların “gezinmeleri” ve diğer meslektaşlarıyla birlikte görülme istekleri hakkında fikir sunmaktadır. YGI sayısının 0'a yaklaşması alandaki yazarların düşük oranda bir “gezinme” eğilimine sahip olduğunu, 1'e yaklaşması yüksek oranda bir “gezinme” eğilimine sahip olduğunu ifade eder.

Paylaş: