Dergi Detayı

Report Abuse

0 0 Reviews
Sık Ziyaret Edilenler

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ATAD

Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­sinin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılı ile birlikte otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasında yer almaktadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1997 yıllından (Yıl 8, Sayı 3-4) itibaren “hakemli-dergi” dergi olarak yayımlanmaktadır. Turizmin disiplinlerarası özelliği dolayısıyla dergiye önerilen makalelerin bir şekilde turizmle ilgili olması veya turizm konusunu/sektörünü uygulama alanı olarak inceleyen çalışmaları içermesi beklenmektedir. Dergiye önerilen her bir makale için en az iki hakemin danışmanlığına başvurularak yayım / red kararı verilmektedir.

Dergiye yayıma kabul edilen her bir makale Dil ve Anlatım Editörü tarafından okunduktan ve gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır. Dergide yayıma kabul edilen makaleler, kabul edildikleri tarihe bağlı olarak sıraya konulmakta ve yayım tarihleri bu sıraya göre olmaktadır. Ek olarak, dergiye makale önermek için herhangi bir zaman dilimi yoktur, yılın her günü dergiye makale önerilebilir.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ülkemizde turizm alanındaki bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkıda bulunmayı temel yayın politikası olarak kabul eden bir ekip tarafından yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi editörlüğü dergide yayımlanacak makaleler için parasal ödeme talebinde bulunmanın bilimsel yayın etiğine aykırı olduğunu kabul etmektedir. Derginin otuz yıllık yayın yaşamında böyle bir uygulamasının olmadığını, bundan sonra da olmayacağını beyan ederiz.

Etiketler

Özellikler

Editör(ler)
Dr. Nazmi Kozak / Dr. Çağıl Hale
Amaç ve Kapsam
Amaç Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılının Ocak ayında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başlamıştır. Dergi, Türkiye’de turizm alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Derginin 1990-1997 yılları arasındaki yayın süreci, akademik içerikli bir süreli yayın şeklinde olup, 1997 yılında hakem denetimli dergi olarak yayımlanmaya başlamıştır. Halen hakemli denetimine açık dergi olma özelliğini devam ettiren dergide, turizm ve yakın alanları olan konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeciliği başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır. Kapsam Dergiye önerilen her bir makale en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Turizm Projeleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir. Şu konularda hazırlanmış çalışmalar dergiye önerilebilir: Turizm; İşletme Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Ekonomi, Yönetim, Pazarlama, Sosyoloji, Rekreasyon, Boş Zaman, Psikoloji, Coğrafya, İletişim, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Finansman, Muhasebe, Arekoloji, Tarih, Hukuk, Planlama, Antropoloji, Siyasal Bilimler, Yiyecek-İçecek, Spor, Eğitim, Din, Mimarlık, Kamu Yönetimi, Şehir Planlama, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tanıtım, Kadın Çalışmaları, Halkbilim, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Tekstil, Doğa Tarihi, İstatistik, Biyoloji, Peyzaj Mühendisliği, Halk Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Hidro-Klimatoloji, Çevre Tasarımı, Uluslararası İlişkiler, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Maliye, Hidrojeoloji, Fizyoterapi, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Ev Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bölgesel Çalışmalar, Müzecilik, El Sanatları, Disiplinlerarası Çalışmalar. (Çalışmalarda konunun ve/veya uygulamasının turizm alanı veya sektörü ile ilgili olması önkoşulu aranır.)
ISSN
1300-4220
Başlangıç Yılı
1990
Yıllık Yayın Sıklığı
3

İletişim Bilgileri

Author Info

Sizin Yerinize

Member since 3 sene ago
View Profile

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.