Dergi Detayı

Report Abuse

0 0 Reviews
Sık Ziyaret Edilenler

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

gtad

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki dergilerin kendi politikaları çerçevesinde daha özel alanlara yönelmesini temel alarak, turizm alanındaki uygulamalı ve kuramsal çalışmalar içinde güncellik kavramını ön plana çıkaran bir yayın politikası izlemektedir. Bu özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermeyi önemsemektedir. Böylelikle Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmaların yayılmasını hedeflemektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) editörleri, ifade özgürlüğünü savunan, yayınlanan makalelerin niteliğinden emin olmak için ilgili süreçleri eksiksiz işleten, akademik etik standartlara gölge düşürmeyen, yazar, okuyucu, hakem ve yayın kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alan ve Yayın Etik Komitesi (COPE) tarafından getirilen diğer önerileri de benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedirler.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) hakemleri, yazarın disiplinler arası eğilimlerine, yeni yöntem denemelerine ve güncel konulara tartışma zemini oluşturma gayretlerine saygı gösterir. Çalışmalara sadece kendi penceresinden bakmak yerine, yazarın görüş alanını genişletmeyi de amaçlar. Çalışmaların sadece olumsuz yönlerini vurgulamaz; bunun yanında araştırmanın güçlü yönlerini de belirtir, somut öneriler getirerek yazardan beklentisi net bir şekilde ortaya koyar. Çalışmaların yönteminin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme sorumluluğunu unutmaz, istatistiki yönden kendini yeterli görmediği durumlarda editöre bilgi verir.

Özellikler

Editör(ler)
Dr. Yasin KELEŞ / Dr. Elbeyi PELİT
Amaç ve Kapsam
Amaç Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliği itibariyle diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermeyi hedeflemektedir. Bu itibarla Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmaların yayılmasını hedeflemektedir. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Türkiye kaynaklı akademik yayınlar arasında turizm alanında güvenilirliği ve saygınlığı yüksek dergilerden biri olmayı hedeflemektedir. Belirtilen bu hedeflerin gerçekleşmesi için Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, kendisini birkaç noktada farklılaştırmayı hedeflemektedir. Bunlardan birincisi daha öncede vurgulan kabul edeceği çalışmaları seçerken derginin ismine de nüfuz etmiş olan güncellik, yeni bir konu ve kavramın turizm alanında tartışılıyor olması itibariyle bir konu üzerine yoğunlaşmak. İkincisi dergi çevrimiçi olarak yayınlansa da elektronik baskı kalitesinin, içerik tasarımının okumayı kolaylaştıran, web sitesinin yayınların erişilmesini kolaylaştıran ve dolayısıyla atıf alma kabiliyetlerini artıran bir tasarım anlayışına yoğunlaşmak. Kapsam Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, turizm alanında konusu, uygulaması veya yöntemi ile yeni eğilim ve gelişmeleri tartışan araştırma makalelerine (research articles); sadece sistematik alıntı, kopyalama usulü ile istifleme ile oluşturulmamış teorik alt yapısı ve özgün katkılar yapan derleme makalelerine (review articles); olgu sunumlarına (case reports) ve editöre mektuplara yer vermeyi hedeflemektedir. Bu çalışmaların tamamında Güncel Turizm Araştırmaları Dergisine, katkı verecek araştırmacılardan çalışmalarında turizm alanına değer katacak teorik ve uygulamaya dönük katkılarının açıkça tanımlanması beklenmektedir. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, daha önce olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş Türkçe yazılmış akademik çalışmaları yayımlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte yayın kurulunun onayı ile özel sayılar da çıkarılabilecektir.
ISSN
2602-3008
Başlangıç Yılı
2016
Yıllık Yayın Sıklığı
2

İletişim Bilgileri

Author Info

admin

Member since 3 sene ago
View Profile

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.