Dergi Detayı

Report Abuse

0
0 İncelemeler
Sık Ziyaret Edilenler

Journal of Tourism Intelligence and Smartness

JTIS

ournal of Tourism Intelligence and Smartness (ISSN: 2651-3420) yılda 2 sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam iki sayısı, derginin bir cildini oluşturur.
Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.gov.tr/jtis adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.
Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.
Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, turizm alanında teknoloji alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.
Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.
Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.
Dergiye, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.

Özellikler

Editör(ler)
Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu / Dr. Yunus Topsakal
Amaç ve Kapsam
Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ile gelişen teknolojiler bağlamında turizm sektörünün uyumlaştırılmasını amaçlayan Türkçe ve İngilizce çalışmalar derginin amacını oluşturmaktadır. Konular şunları kapsamaktadır; ancak bunlarla sınırlı değildir: • Bilgi Ekonomisi ve Akıllı Destinasyonlar • Bölgesel Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Turizm Deneyimi için BİT Benimsenmesi • Gelişen teknolojiler, Mobil Hizmetler, Oyun, Oyunlaştırma ve Artırılmış Gerçeklik • Konum tabanlı Servisler, İnternet-of-Things ve Akıllı Şehirler • Rekabet gücü, kurumsal surely sorumluluk, hizmet mükemmelliği ve hizmet kalitesi • Sosyal Medya, Sosyal Ağ ve İşbirliği ve İşbirliği için BİT • İnsan kaynakları yönetimi ve stratejik liderlik gelişimi • Yenilik, yaratıcılık ve değişim yönetimi • Akıllı bölge teknolojileri ve Açık İnovasyon • İnternet, Teklif Verileri, Analytics • Dijital ve Akıllı Yaşam • Akıllı Bölgeler - Karşılaştırmalı Şehir Kıyıları / Dağ Bölgeleri • Akıllı Dönüşümler: İnovasyon, Geçiş, Yönetişim, Esneklik, Değişim • Akıllı Şehirler ve akıllı turizm • Dijital Sosyal İnovasyon • Sosyal Sermaye ve Sosyal Girişimcilik • Akıllı bölge ve akıllı turizm Stratejisi ve Yönetişimi • Akıllı Turizm, Akıllı Seyahat, Akıllı misafirperverlik • Akıllı Yerel Yönetişim, Vatandaş Katılımı ve Topluluk Gelişimi • Akıllı ve Gelecek Herşey
E-ISSN
2651-3420
ISSN
2651-3420
Başlangıç Yılı
2018
Yıllık Yayın Sıklığı
2

İletişim Bilgileri

Author Info

admin

Member since 1 sene ago
View Profile

0 Reviews

You need to Giriş or Sign Up to submit a review