Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Dergi Detayı

0

0 Reviews

Sık Ziyaret Edilenler

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

SOİD

SOBIAD atıf dizininin 2019 dergi etki değerine ilişkin paylaşmış olduğu rapora göre Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, listelenen 660 dergi içerisinde 13. sırada, Turizm dergileri içerisinde ise 1. sırada yer almaktadır. 

The Journal of Travel and Hotel Management aims to foster communication and collaboration among travel, tourism and hospitality managers, scholars, students, and researchers to create a fruitful platform where new ideas are generated and shared to bring solutions to ongoing managerial and theoretical issues.

Etiketler

Özellikler

 • Editör(ler)

  Dr. Muammer MESCİ

 • Amaç ve Kapsam

  Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır, Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir, Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır, Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir, Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır, SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır, SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir. Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir, SOİD açık erişim sistemi olan Ulakbim Dergipark üzerinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan tüm sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini(BOAI) desteklemektedir. Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar. SOİD çevrimiçi sürümünde yayımlanan akademik içeriğin tersi belirtilmediği sürece Sidaş Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. SOİD dergimize gönderilen aday makaleler için etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir(http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-dergi-degerlendirme-kriterleri/)

 • E-ISSN

  2548-0871

 • ISSN

  1304-7590

 • Başlangıç Yılı

  2004

 • Yıllık Yayın Sıklığı

  3

İletişim Bilgileri

0 Reviews