Turizm & Araştırma Dergisi

Dergi Detayı

0

0 Reviews

Sık Ziyaret Edilenler

Turizm & Araştırma Dergisi

TURAR

Tourism & Research is a refereed journal. Initial aim of the journal is to contribute to making, developing and sharing the scientific studies relating to tourism sector and working life. It is published twice a year. To be able to verify the articles’ accordance with scientific expression and spelling rules, articles are reviewed by editorial board. Then, articles which are decided to be suitable are sent to three arbitrators who have name for scientific studies. As a result of arbitrators’ decisions, articles are published, published with requirement to adjustment or refused. Reports, kept in privacy of arbitrators, are stored in archive for five years.

Özellikler

 • Editör(ler)

  Dr. Muhsin Halis

 • Amaç ve Kapsam

  Turizm & Araştırma Dergisi hakemli bir dergidir. Derginin amacı turizm sektörü ve çalışma hayatına ilişkin bilimsel çalışmaların yapılmasına, geliştirilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Yılda iki kez yayınlanır. Gönderilen yazılar yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda makaleler düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

 • ISSN

  2147-0618

 • Başlangıç Yılı

  2012

 • Yıllık Yayın Sıklığı

  2

İletişim Bilgileri

0 Reviews